top of page

Om Psykomotorisk kropsterapi & Samtale

Psykomotorisk terapi og samtale - Krop og sind i samspil

Jeg praktiserer en helhedsorienteret terapiform, som både inddrager krop og sind. Derfor består min behandling oftest både af samtale, behandling på briks og evt. lette øvelser. Behandlingen på briks foregår altid fuldt påklædt, så det kan være en god ide, at have løst tøj på, som du føler dig tilpas i.

Jeg har flere års erfaring med behandling af mennesker som blandt andet har levet med fysiske og psykisk vold, overgreb, mobning og manglende omsorg i deres opvækst og liv. Min erfaringer er, at livsvilkår som disse, kan trække dybe og lange spor i den enkeltes liv. Ofte er der ikke kun tale om spor og smerter i sindet, men også fysiske symptomer og smerter.

At leve under livsvilkår som stresser krop og sind, kan komme til udtryk som en dyb ensom- eller tomhedsfølelse, en diffus eller manglende identitetsfølelse, vanskeligheder med at sætte grænser og få opfyldt egne behov, angst, stress og selvdestruktivadfærd, vanskeligheder med at opretholde sunde relationer. De fysiske følger, kan være svære at præcisere, da de er mange og meget forskellige. Det kan være diffuse smerter i kroppen, hovedpine, ansigts- og kæbe smerter, smerter i underlivet, søvnproblemer, svimmelhed, eksem, hårtab, hyppige infektioner mm.

Krop og psyke hænger uløseligt sammen og påvirker gensidigt hinanden. Derfor kan det være svært, at løse sine problemstillinger ved kun at kigge på enten psyken eller kroppen. For mange er en del af løsningen, at få samlet krop og psyke til ét hele. Når vi får samlet krop og psyke, kommer vi ofte til at føle os hele, vi får nemmere ved at mærke os selv og navigerer i verdenen.

Det er nemmere at sætte grænser og få dækket sine behov, hvis man reelt kan mærke dem. Mange mennesker lever et liv, hvor de har lært at undertrykke de signaler krop og psyke sender. Der kan være mange grunde til, at vi har lært at undertrykke det vi mærker. For nogle har det været en oplevelse af, at livet blev lettere og at der var mere kærlighed, hvis de var på en bestemt måde. For andre kan det have været en et reelt spørgsmål om overlevelse. Uanset årsagen vil de fleste, med tiden, blive udmattede og nedbrudte af ikke at være i kontakt med dele af eller hele sig selv og det kan give nogle af de ovennævnte fysiske og psykiske problemer.

At blive hel, med kontakt til både krop og sind, vil give dig en stærkere identitetsfølelse, med et større selvværd samt en større tillid til dig selv, verdenen og dine medmennesker. Du vil opleve at blive bedre til at sige til og fra samt føle mere gensidig ligeværd i dine relationer. Du vil komme til at føle dig i bedre følelsesmæssig balance og have mere fysisk overskud.

2021-07-30 11.53.36.jpg
Psykomotorisk Kropsterapi & Samtale: About Therapy
bottom of page